رسانهٔ بزرگ فرهنگی هنری میفا موزیک طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. پخش رایگان آهنگ و ریمیکس شما
کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ امید کرمی و توحید ناصری بنام گفته بودم / کامل 320 همراه متن

دانلود آهنگ امید کرمی و توحید ناصری بنام گفته بودم / کامل 320 همراه متن

گوش کنید موزیک جدید ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ ﻛﻪ دﻳﻮوﻧﺘﻪ توحید ناصری با لینک مستقیم

Gofte Boodam Song By Tohid Naseri Omid Karami

دانلود آهنگ امید کرمی و توحید ناصری بنام گفته بودم / کامل 320 همراه متن

ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ دﻟﻴﻞ ﺣﺎل ﺧﻮﺑﻢ دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم

ﻳﮏ ﺟﻮن دارم اوﻧﻢ ﻧﺪاره ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺑﻮدن ﻛﻨﺎرت ﻳﮏ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪ

ﺳﺮم ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮﻧﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﻧﺘﻪ ﻳﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﮔﻠﻢ

ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ ﻛﻪ دﻳﻮوﻧﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم دﻟﺘﻨﮓ ﭼﺸﺎﺗﻢ

ﺧﺪاﻳﻰ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺖ ﻧﻤﻴﺎد ﺑﺨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اﺳﻴﺮ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻢ

ﻛﺪوم ﻋﺸﻘﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻫﻤﻮن ک وﻟﻤﻮن ﻛﺮد

ﻫﻤﻮن ک ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﺎی زﺧﻢ رو دﻟﻤﻮن رﻓﺖ

───┤ ♪♭ ├───

ﻫﻤﻮن ک ﺧﻢ ﺷﺪﻳﻢ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻫﺎش ﭘﻠﻪ اش

ﺷﺪﻳﻢ ﺑﺎ اون دوﺳﺖ دارﻣﺎش دﻟﮕﺮم ﺷﺪﻳﻢ

ﻣﺎ ک ﺧﻮب ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻫﺎت ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺮﻓﺘﻴﻢ

واﺳﺖ ﭘﻠﻪ ﺷﺪﻳﻢ ﺟﻠﻮ ﭘﺎﻫﺎت ﭼﺎﻟﻪ ﻧﻜﻨﺪﻳﻢ

واﺳﺖ دﻋﻮا ﻛﺮدﻳﻢ از ﻛﺴﻰ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻜﺮدﻳﻢ

وﻟﻰ از اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﭼﻰ دوﺳﺖ داری ﺑﺨﻮر ﻫﺮﭼﻰ دوﺳﺖ داری ﺑﭙﻮش

───┤ ♪♭ ├───

ﻫﺮﺟﺎ دوﺳﺖ داری ﺑﺮو ﭘﻮ ﻣﺎ ک ﻫﻨﻮ ﻟﺎﺗﻰ دوﺳﺖ دارﻳﻢ ﺗﻮرو

ﻳﮏ ﺗﺎرﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻴﺪم  رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎت ﭼﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻋﺰﻳﺰم

ﺧﻮدم ﺗﻜﻰ ﻣﻴﺸﻢ ﭼﺘﺮت ﮔﻞ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ اﺑﺮﻫﺎ ﻓﻘﻄ ﺑﺎرون ﺑﺮﻳﺰن

ﻛﺠﺎ ﺑﻮد ﭘﺸﺘﻢ ﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ ؟ اﻳﻨﻮ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدی

اﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم داﺷﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻰ ﺧﻮد دادﺷﺘﺶ ﺳﺮدﻣﻴﺸﺪ ﺑﺎﻫﻢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻪ ﻧﻤﻪ

ﺧﻴﻠﻰ دﺳﺖ دﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮه ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻴﺎﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ب ﺟﻮن ﭼﭙﺶ

ﺣﻴﻒ اون ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻴﺎم ک داد ﺑﺎﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﺶ

───┤ ♪♭ ├───


دیگر آهنگ‌های توحید ناصری 🤘

دیگران این آهنگ‌ها را نیز پسندیده‌اند 🔥

نظرات کاربران

بدون نظر
نظر ارزشمند شما پس از بررسی توسط ادمین منتشر خواهد شد.
هنوز هیچ نظری ثبت نشده‌است، اولین دیدگاه را شما ارسال کنید.