رسانهٔ بزرگ فرهنگی هنری میفا موزیک طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. پخش رایگان آهنگ و ریمیکس شما
کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﺑﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه

دانلود آهنگ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﺑﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه

هم اکنون موزیک جدید والایار بنام گیسو کمند با دو کیفیت عالی به همراه پخش آنلاین و لینک مستقیم از میفا موزیک

Giso Kamand Song By Valayar

دانلود آهنگ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻮ ﺑﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه

متن کامل آهنگ گیسو کمند والایار

ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻮ

ﺑﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﻢ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻛﻪ دادی ﻧﺸﻮﻧﻮ

دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﺎد دﻟﻢ رد ﻛﺮده اون ﻣﺮز ﺟﻨﻮﻧﻮ

ﺑﺎز ﭘﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻰ ازت ﻫﺴﺖ

از ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﻜﺸﻢ دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪن ﭼﻪ ﺳﺎده ﺳﺖ

دل ﺑﻪ ﺧﻮدش اوﻣﺪ دوﺑﺎره دﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ داره ﻣﻴﻤﻴﺮه ﺑﺎ ﻳﻪ اﺷﺎره

ﭘﻴﺮﻫﻦ زرده ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﻛﺮده ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪن رﻧﮕﺎی ﺷﺎده

ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﭼﻬﺮه ی ﺧﺎﺻﺶ ﻣﻴﺪه ﺣﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

داره ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺮه دﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮه وﻗﺘﻰ ﻣﺒﻴﻴﻨﻪ اوﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮره

ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻪ ﭘﺎش ﻣﻴﺬارم ﺑﻤﻴﺮم ازم ﻛﻪ دوره

ﺑﺎز ﭘﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻰ ازت ﻫﺴﺖ

از ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﻜﺸﻢ دﺳﺖ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪن ﭼﻪ ﺳﺎده ﺳﺖ

دل ﺑﻪ ﺧﻮدش اوﻣﺪ دوﺑﺎره دﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ داره ﻣﻴﻤﻴﺮه ﺑﺎ ﻳﻪ اﺷﺎره


دیگر آهنگ‌های والایار 🤘

دیگران این آهنگ‌ها را نیز پسندیده‌اند 🔥

نظرات کاربران

بدون نظر
نظر ارزشمند شما پس از بررسی توسط ادمین منتشر خواهد شد.
هنوز هیچ نظری ثبت نشده‌است، اولین دیدگاه را شما ارسال کنید.